Korisne informacije

NOVE NALJEPNICE U TRGOVINAMA EE OPREMOM

Izmjenom Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN. 42/2014, 48/2014, 107/2014 i 139/2014) uvode se nove oznake, naljepnice ili stalak na istaknutom mjestu kod blagajne.

Obveze prodavatelja EE opreme Način preuzimanja

Prodavatelj je obvezan prilikom prodaje EE opreme krajnjem korisniku u Republici Hrvatskoj, bez naknade preuzeti EE otpad od posjednika u kućanstvu po sistemu jedan za jedan, ako potječe od EE opreme iz Dodatka 1. točke 1. do 7. odnosno Dodatka 3. Pravilnika i ako je obavljao primarne funkcije kao i isporučena EE oprema.

 

jedan za jedan

Prodavatelj koji u svom prodajnom programu ima halogene žarulje, fluorescentne i ostale vrste štednih žarulja obvezan ih je preuzimati od posjednika u kućanstvu kada ih vraća kao EE otpad i to bez naknade i obveze kupnje i bez obzira na proizvođača i tip žarulje. Spremnike za preuzimanje, za svako prodajno mjesto na kojem se prodaju, obvezan je osigurati sakupljač koji ih na tom prodajnom mjestu preuzima. Spremnici moraju biti konstruirani na način da onemogućuju emisiju štetnih plinova u okoliš.

 

bez naknade i obveze kupnje i bez obzira na proizvođača i tip žarulje

 

Prodavatelj s maloprodajnom trgovinom koja ima više od 400 m2 prodajne površine za EE opremu mora unutar svog poslovnog prostora osigurati preuzimanje EE otpada vanjskih dimenzija do 25 cm od posjednika u kućanstvu bez naknade i bez obveze kupnje.

Više o tome na webu HOK.hr