Korisne informacije

Novi Porezni priručnik za obrtnike

Porezna uprava objavila je novi Porezni priručnik za obrtnike s osnovnom namjenom da se obrtniku kao poreznom obvezniku na jednostavan i razumljiv način objasni koje su obveze i prava što proizlaze iz važećih poreznih propisa, propisa o obveznim doprinosima i drugim propisanim javnim davanjima.

Novi Porezni priručnik za obrtnike moguće je preuzeti kao prilog ovog članka ili sa web stranice Porezne uprave:

http://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Stranice/prirucnici_brosure.aspx