Korisne informacije

RIBARI - POTICAJI Izmjena pravilnika

Poštovani,

U Narodnim novinama 121/14 objavljen je Pravilnik o izmjeni pravilnika o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu  kojim je izmijenjen  Pravilnik o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu (»Narodne novine«, broj 55/2014 i 85/2014) na način da su od 15.listopada 2014.godine povećani iznosi  sufinanciranja po kategorijama proizvodnje za:

– Uzgoj slatkovodne ribe I. skupine – 2,80 kn/kg,

– Uzgoj slatkovodne ribe II. skupine – 3,30 kn/kg,

– Uzgoj autohtonih vrsta bijele morske ribe – 3,50 kn/kg,

– Uzgoj školjaka – dagnje – 0,80 kn/kg,

– Uzgoj školjaka – kamenice – 0,50 kn/kom,

– Uzgoj riblje mlađi – 0,25 kn/kom,

– Ulov male plave ribe – 0,40 kn/kg i

– Riblje proizvode – 2,20 kn/kg