Korisne informacije

PRIJEVOZNICI - IZMJENA PRAVINIKA

Poštovani,

U Narodnim novinama 122/14 objavljen je   

 

1.Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o tehničkim pregledima vozila, kojim se u Pravilniku o tehničkim pregledima vozila (»Narodne novine«, broj: 148/08., 36/10., 52/13. i 111/14.) mijenja članak 22. odnosno Obrazac znaka kojim se označava rok važenja tehničkog pregleda vozila. Novi obrazac ima oblik pravokutnika, sadrži optičko promjenjivi element,  jedinstvenu numeričku oznaku i bar-kod, a primjenjivati  će se na tehničkom pregledu od 1. 1. 2015. godine.

Za vozila kategorije M i N, obavezno se bušenjem polja iznad pripadajućeg natpisa označava ekološka kategorija vozila o čemu se podatak vodi u jedinstvenom programskom rješenju za obradu podataka o tehničkim pregledima i registraciji vozila u stanicama za tehnički pregled vozila koje razvija i održava stručna organizacija iz članka 273. Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Za vozila kategorija M i N za koja ne postoji podatak o ekološkoj kategoriji vozila, osim za vozila s hibridnim i električnim pogonom, te za ostale kategorije vozila, polja u donjem rubu naljepnice se ne buše.

 

2. Pravilnik o izmjeni pravilnika o cestarini kojim je izmijenjen  članak 13. stavak 1. Pravilnika o cestarini (»Narodne novine«, broj 130/2013), na način da je produžen rok Hrvatskim autocestama d.o.o. i koncesionarima za  izradu  analize visine cestarina koje naplaćuju za korištenje autocesta i objekata s naplatom te prema metodologiji  koja je propisana Pravilnikom izraditi prijedlog za primjenu cestarina koje odgovaraju iznosu infrastrukturne pristojbe, sa   6 mjeseci  od dana stupanja na snagu  Pravilnika (14.05.2014.g)   na rok od 36 mjeseci od dana stupanja na snagu  Pravilnika (14.11.2016.g)