Korisne informacije

Teški prekršaji u ribarstvu

U Narodnim novinama 112/14 objavljen je Pravilnik o sustavu dodjeljivanja, prijenosu i evidenciji kaznenih bodova za teške prekršaje u morskom ribarstvu, koji stupa na snagu 02.10.2014.godine.

Pravilnikom su određeni teški prekršaji u morskom ribarstvu, vođenje Registra teških prekršaja u morskom ribarstvu, u kojem će se evidentirati kazneni bodovi ribarima, na temelju pravomoćnih odluka.

Opširnije...

Pravilnik NN 112/14