Korisne informacije

Obrt u adresi mora imati kućni broj - oznaku b.b. treba promijeniti

Obrti koji umjesto kućnog broja imaju u adresi oznaku b.b. trebaju je promijeniti. Dokumente treba uskladiti sa Zakonom o prebivalištu, odnosno s Izmjenama i dopunama Uredbe o izmjeni Zakona o prebivalištu (NN. 158/2013) te s Pravilnikom o sadržaju obrazaca i načinu vođenja zbirke podataka o prebivalištu i boravištu (NN. 027/2013).

Podsjećamo, u članku 2. navodi se:

- prebivalište je mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj na kojoj se osoba trajno nastanila radi ostvarivanja svojih prava i obveza vezanih za životne interese, kao što su obiteljski, profesionalni, ekonomski, socijalni, kulturni i drugi interesi

- adresa u smislu ovoga Zakona je ulica ili trg i kućni broj, evidentiran u registru prostornih jedinica što ga vodi nadležno tijelo

- na adresi koja nije evidentirana u registru prostornih jedinica, ne može se izvršiti prijava prebivališta ili boravišta

Sukladno tome iz Hrvatske obrtničke komore podsjećaju da svi koji imaju prijavljeno sjedište obrta ili izdvojenog pogona na adresi koja ima oznaku b.b., moraju uskladiti dokumente i ishoditi Uvjerenje o kućnom broju u Područnom uredu za katastar, a isto tako i provesti izmjene u Uredu za gospodarstvo u Obrtnom registru i MUP, kako bi nesmetano mogli obavljati djelatnost, odnosno registrirati vozilo u obrtu.