Korisne informacije

Prigovori potrošača - obavijest i evidencija

Odredba novog Zakona o zaštiti potrošača - NN 41/14 u vezi prigovora potrošača malo je promijenjena: 

  • Obavijest treba izvjesiti u poslovnom prostoru na vidljivom mjestu, a evidenciju čuvati u svojoj dokumentaciji također u poslovnom prostoru, te u slučaju primitka prigovora popuniti.
  • Kod primitka prigovora kojeg potrošač donese osobno u poslovni prostor obrtnika, obrtnik je obavezan pismeno potvrditi primitak prigovora.
  • Osim osobno u poslovnom prostoru, obrtnik je dužan omogućiti barem još jedan način predaje prigovora (pošta, fax, mail).
  • Odgovor na prigovor treba poslati potrošaču najkasnije u roku od 15 dana od primitka prigovora (također u pisanom obliku).

Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14)

Članak 10.

(1) Trgovac je dužan omogućiti potrošaču podnošenje pisanog prigovora u svojim poslovnim prostorijama i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak.

(2) Osim obveze iz stavka 1. ovoga članka, trgovac je dužan potrošaču omogućiti podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte.

(3) Trgovac je dužan u poslovnim prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

(4) Osim obveze iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka, trgovac koji pruža javnu uslugu dužan je na ispostavljenom računu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora.

(5) Trgovac je dužan u pisanom obliku odgovoriti na prigovore iz stavaka 1., 2. i 4. ovoga članka u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

(6) Trgovac je dužan voditi i čuvati evidenciju prigovora potrošača iz stavaka 1., 2. i 4. ovoga članka na trajnom mediju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora potrošača.

Obavijest i evidencija - primjeri