Korisne informacije

Potpora ribarstvu - sufinanciranje plavog goriva do 5 kn

Pravilnik o dodjeli potpore za sufinanciranje dijela troškova u ribarstvu u segmentu potrošnje plinskog ulja obojanog plavom bojom objavljen je u NN 55/14.

Iznos potpore je razlika u cijeni između maloprodajne cijene plavog goriva i cijene od 5.00 kn po litri (sa PDV-om), sukladno Zahtjevu za potporu i predočenim preslikama računa te podacima iz kartice goriva.

U slučaju da se utvrdi da ukupni zatraženi iznos potpore premašuje iznos određen za ovu namjenu, isplata u trećem obračunskom razdoblju tekuće godine vršit će se na način da će se svim korisnicima proporcionalno umanjiti iznos potpore na koju su ostvarili pravo temeljem ovog Pravilnika.

Uvjeti za ostvarivanje prava na potporu:

  • mora biti fizička ili pravna osoba vlasnik/ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru i/ili ovlaštenik povlastice za uzgoj i/ili povlastice za akvakulturu.
  • povlastica mora biti važeća u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu,
  • mora uredno ispunjavati obveze propisane Zakonom o morskom ribarstvu te podzakonskim propisima donesenim na temelju istih, posebno vezano uz dostavu podataka o ulovu/uzgoju na propisanom obrascu i u propisanom roku za obračunsko razdoblje za koje se podnosi Zahtjev za potporu.

Količina plinskog ulja za koju korisnik može ostvariti potporu ne može biti veća od ukupno odobrene količine plavog goriva po kartici.

Zahtjev za potporu čine: obrazac Zahtjeva za potporu, preslike računa za određeno razdoblje i Obračun sufinanciranja.

Zahtjevi za potporu podnose se nadležnim Područnim jedinicama za obračunsko razdoblje (kvartal) u slijedećim rokovima:

  • za 1. godišnje obračunsko razdoblje (siječanj – ožujak), do 30. travnja;
  • za 2. godišnje obračunsko razdoblje (travanj – lipanj), do 31. srpnja;
  • za 3. godišnje obračunsko razdoblje (srpanj – rujan), do 31. listopada;
  • za 4. godišnje obračunsko razdoblje (listopad – prosinac), do 31. siječnja.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za 2014. godinu Zahtjevi za potporu za 1. obračunsko razdoblje podnose se do 20. svibnja.

Ukoliko je podnositelj ovlaštenik više povlastica za gospodarski ribolov na moru ili više povlastica za uzgoj ili akvakulturu, može ostvariti pravo na sufinanciranje po svakoj povlastici koje je ovlaštenik, pri čemu za svaku mora podnijeti zasebni Zahtjev za potporu.

Pravilnik

Obrazac zahtjeva

Obračun financiranja