Korisne informacije

E-trošarine od 1. rujna 2014.

U prilogu je obavijest i uputa Carinske uprave o tome da od 1.09.2014. svi trošarinski obveznici i obveznici posebnih poreza moraju sve prijave i izvješća dostavljati isključivo elektronskim putem, te uputu o postupku registracije u elektronski servis e-trošarine.

Napominjemo da su obveznici podnošenja obrasca Z-ORT za cigarete (prilikom promjene cijena cigareta ili promjene trošarine) ovu obvezu već morali obaviti do 24.02.2014., pa sada ne moraju ponavljati prijavu i postupak, ali moraju izvršiti dodatnu radnju - obilježavanje kvačicom da je korisnik podsustava e-trošarine (opisano u dopisu u prilogu (e-trošarine od 1.rujna 2014….).

Od 1.09.2014. ista obveza nastupa za ostale trošarinske obveznike (kava, bezalkoholna pića, alkohol, pivo, energenti – proizvođači i uvoznici, unos iz EU).

Obveza podnošenja obrazaca putem aplikacije e-trošarine

E-trošarine – od 01.rujna obavezno elektroničko podnošenje obrazaca

Hodogram postupanja