Korisne informacije

Poduzetničkog impulsa 2014 – mjera D2.1 Obrazovanje za obrt

Sufinanciranje troškova polaganja majstorskih ispita, ispita o stručnoj osposobljenosti ili licenci odobrava se u iznosu od 75%  ukupnih opravdanih troškova. Sredstva za odobrene potpore isplaćuju se iz programa Poduzetničkog impulsa 2014 – mjera D2.1 Obrazovanje za obrt.


Prijava (Prijavni obrazac za određenu Aktivnost s traženom dokumentacijom) se podnosi  Ministarstvu poduzetništva i obrta neposredno ili putem pošte od 31.03.2014. Potrebno je naglasiti da prijave koje su poslane prije datuma 31.03.2014. se neće  uzimati u obzir.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA

D.2.1 Cjeloživotno obrazovanje za obrtnike

ZA FIZIČKE OSOBE

Sufinanciranje ispita o stručnoj osposobljenosti ili majstorskih ispita

1. Ispunjeni Prijavni obrazac OO/D2.1/2014 za aktivnost D2.1 Cjeloživotno obrazovanje za obrtnike. Preuzmite obrazac OVDJE.
2. Preslika uvjerenja o položenom ispitu izdanog od Hrvatske obrtničke komore
3. Preslika dokaza o uplaćenim sredstvima za polaganje/pripremu ispita

ZA SUBJEKTE MALOG GOSPODARSTVA

Sufinanciranje ispita o stručnoj osposobljenosti ili majstorskih ispita

1. Ispunjeni Prijavni obrazac OO/D2.1/2014 za aktivnost D2.1 Cjeloživotno obrazovanje za obrtnike. Obrazac preuzmite OVDJE.
2. Preslika uvjerenja o položenom ispitu izdanog od Hrvatske obrtničke komore
3. Preslika dokaza o uplaćenim sredstvima za polaganje/pripremu ispita
4. Preslika obrtnice ili izvoda iz sudskog registra za trgovačka društva i zadruge
5. Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi poreza, prireza i doprinosa na i iz plaća u izvorniku(ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave)
6.   Ispunjena Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti (Izjavu su obvezni ispuniti i potpisati i Podnositelji prijave koji do sada nisu koristili potpore male vrijednosti). Izjavu preuzmite OVDJE.

Sufinanciranje troškova izdavanja dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja

1. Ispunjeni Prijavni obrazac OO/D2.1/2014 za aktivnost D2.1 Cjeloživotno obrazovanje za obrtnike. Obrazac preuzmite OVDJE.
2. Preslika obrtnice ili izvoda iz sudskog registra za trgovačka društva
3. Preslika dozvole (licence)
4. Preslika uplatnice o uplaćenim sredstvima za izdavanje dozvole (licence)
5. Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi poreza, prireza i doprinosa na i iz plaća u izvorniku (ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave)
6.  Ispunjena Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti (Izjavu su obvezni ispuniti i potpisati i Podnositelji prijave koji do sada nisu koristili potpore male vrijednosti). Izjavu preuzmite OVDJE.

„Prijava na Otvoreni javni poziv – Mjera D2 Obrazovanje za obrt“ (dalje naznačiti Aktivnost)
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB


Vanjska omotnica mora sadržavati puno ime i adresu Podnositelja prijave s vidljivim datumom i vremenom predaje pošiljke u poštanski ured. Datum i vrijeme na vanjskoj omotnici smatrat će se trenutkom podnošenja prijave na Otvoreni javni poziv.