Korisne informacije

Najniži dnevni iznos plaće za sezonske radnike u poljoprivredi

Najniži dnevni iznos neto plaće sezonskog radnika u poljoprivredi (putem vrijednosnog bona) za 2014. godinu iznosi 72,08 kn.

Dnevna osnovica na koju se kupnjom vrijednosnog bona plaćaju obvezni doprinosi, u 2014. iznosi 92,65 kn.

Dnevni iznos plaće i ostali primici koji se isplate radniku smatraju se drugim dohotkom (kao npr. naknada za ugovor o djelu) na koju se obračunava i plaća porez na dohodak po stopi od 25% + prirez, bez prava na osobni odbitak, do posljednjeg dana u mjesecu u kojemu je izvršena isplata. Do 15. idućeg mjeseca Poreznoj upravi treba dostaviti i obrazac JOPPD.