Događanja

   01.01.1970

Poštovani ugostitelji, Udruženje obrtnika Poreč u dogovoru s SCAE (Speciality Coffee Association of Europe) autoriziranim trenerom Domagojem Trusićem organizira osnovni tečaj pripremanja talijanske kave.

Termin tečaja je 25.i 26.5.2017. u  Obrtničkom domu, Partizanska 5a, Poreč (1. kat, kongresna dvorana).

Min. Broj polaznika: 8

Max. broj polaznika: 18

Predavač i ispitivač: SCA autorizirani trener Domagoj Trusić

Supredavač: dr.sc. Luka Perman, pred.

Naziv strukture predavanja : 7 M espresso

 

Tečaj vas kroz 6 školskih sati bez demagogije o povijesti kave ili ritualima vodi kroz 7 točaka koje su ključne za izradu istog:

1. Miscela e Tostatura - mješavina , porijeklo i prženje

2. Macinatura - mlinac i mljevenje

3. Machina - aparat za espresso

4. Misura - mjera i normativi

5. Mano - ruka konobara tj. tehnike kuhanja

6. Manutencione - održavanje i čišćenje opreme

7. Motivacione - motivacija za pripremu espressa

 

Broj školskih sati : 3 sata teorija i 3 sata praktična nastava te 1 sat ispit

Vrijeme: 9-12h i 14-17:30h

Tečaj je najprodavaniji tečaj u Europi za osnove kuhanja espressa te standardizaciju proizvoda i teksturiranje mlijeka te je u 6 godina prošlo preko 2000 kandidata. Predavanja su prilagođena radu u smjenama te će se vršiti u dvije grupe : jutarnja i popodnevna. Espresso je najčešći  proizvod u vašim objektima i sudjeluje u stvaranju percepcije gostiju o vama te je uistinu više vaš proizvod nego od robne marke koju koristite a povećanjem kvalitete osiguravate značajnu dobit direktnu i indirektnu za vaš objekt i sebe same kao djelatnike.

Cijena po polazniku : 750,00 kuna + PDV (cijena uključuje polaganje i diplomu).

ČLANOVIMA UDRUŽENJA ODOBRAVA SE 20% POPUSTA NA IZNOS TEČAJA.

PRIJAVA NA TEČAJ PRIMA SE DO SRIJEDE 24.5.2017. PRIJAVU S PODACIMA O NAZIVU OBRTA, IMENU I PREZIMENU POLAZNIKA TEČAJA, KONTAKT BROJU MOBITELA MOLIM POŠALJITE MAILOM: tajnik@uolabin.hr ili telefonom 052/856-509 

O PREDAVAČIMA: 

Domagoj Trusić SCA( Specialty coffee assn.) autorizirani trener od 2008. koji je proveo više od 1000 raznih edukacija te surađuje sa Ugostiteljskom školom u Opatiji , FTMH (Fakultet za turizam i menadžment u hoteljerstvu) u Iki , Narodnim učilištem u Rijeci . U svom radu bio je konzultant za više kavnih brendova te razvio više novih proizvoda priznatih na Hratskom tržištu. Upravo u pripremi ima centar za izvrsnost u kavi u Matuljima koji bi trebao biti certificiran kao SCA premier campus te vršiti obuku u svim aspektima kave :

zelena kava, kušanje, prženje kave, kuhanje kave, barista te obučavati servisere za aparate

dr.sc.Luka Perman, pred.,- predavač na više visokoškolskih i obrazovnih institucija u Hrvatskoj, specijaliziran za područje ekonomike poduzetništva, ali i odjela hrane i pića. Osnivač je i direktor poduzeća ETEN d.o.o. koje se bavi savjetovanjem i opremanjem u ugostiteljstvu, s referencama u Hrvatskoj i inozemstvu. Sudjeluje u kreiranju brojnih studijskih programa i programa cjeloživotnog obrazovanja s naglaskom na kvalitetu ugostiteljskih usluga, kreiranju prepoznatljivosti i ekonomske održivosti poslovanja uz tehnološke inovacije.