Cehovi

Ceh ribarske djelatnosti, akvakulture i poljodjelstva

Članovi odbora Cehova

rb Ime i prezime

 

1.

Smiljan Popov

Predsjednik

2.

Danijel Milevoj

Zamjenik

3.

Damir Višković

Član odbora

Koordinacija

rb Ime i prezime

 

1.

Smiljan Popov

Kočari

2.

Danijel Milevoj

Mali alati

3.

Dževad Dedić

Školjari