Cehovi

Ceh intelektualnih usluga gospodarskog karaktera

Članovi odbora Cehova

rb Ime i prezime

 

1.

Roberta Šumberac

Predsjednica

2.

Ombreta Vitasović Diminić

Zamjenica

3.

Tihana Zambon Dagostin

Član odbora

4.

Ljiljana Baćac

Član odbora