Aktualni propisi

Obavljanje trgovine direktnom prodajom putem zastupnika

Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje poslova direktne prodaje putem zastupnika (NN 102/09), koji je stupio na snagu 03.09.2009., propisani su uvjeti za obavljanje direktne prodaje putem zastupnika.

 

Direktna prodaja je oblik prodaje proizvoda i usluga kupcima izravno od proizvođača ili registriranog trgovca, putem zastupnika, najčešće u njihovim domovima ili domovima drugih osoba te na ostalim mjestima izvan stalnih maloprodajnih mjesta.

 

Zastupnik direktne prodaje je fizička ili pravna osoba ili fizička osoba građanin koja je s trgovcem sklopila ugovor za obavljanje poslova direktne prodaje, u ime i za račun trgovca.

Trgovac i zastupnik moraju sklopiti ugovor o obavljanju poslova direktne prodaje, kojim  zastupnik prihvaća opće uvjete prodaje trgovca.

 

Trgovac mora izdati zastupniku identifikacijsku karticu kojom se zastupnik mora predstaviti prilikom prodaje. Identifikacijska kartica ima oblik iskaznice, sa obveznim podacima: naziv tvrtke, adresa, broj telefona i telefaksa trgovca, te ime i prezime zastupnika i broj iskaznice. Nakon raskida ugovora s trgovcem, zastupnik je dužan iskaznicu vratiti.

 

Zastupnik je prigodom predstavljanja proizvoda i usluga kupcu dužan dati potrebne informacije o trgovcu čija se roba prodaje, namjeni i upotrebljivosti robe, cijeni i drugim troškovima koji dodatno opterećuju kupca (poštarina, trošak dostave i slično), uvjetima plaćanja i roku plaćanja, roku dostave za robu, jamstvu (garanciji) i servisiranju robe, pisanu obavijest o roku u kojem može odustati od kupovine i vratiti proizvod u skladu sa

Zakonom o zaštiti potrošača (14 radnih dana od pisane obavijesti).

 

Trgovac je dužan Hrvatskoj gospodarskoj komori na obrascu DP dostaviti podatke o svojoj tvrtki, sjedištu i djelatnosti te broju zastupnika direktne prodaje. Jednom godišnje trgovac je dužan HGK dostaviti obavijest o promjenama u prijavljenim podacima.

 

Postojeći trgovci koji obavljaju trgovinu direktnom prodajom putem zastupnika, dužni su se uskladiti sa Pravilnikom u roku od 6 mjeseci (do 03.03.2010.g.).