Aktualni propisi

Pravilnik o prijenosu podataka i načinu vođenja evidencije iz tahografa

U prilogu Vam dostavljam Pravilnik o prijenosu podataka i načinu vođenja evidencije iz tahografa, objavljen 1. srpnja 2013.godine u “Narodnim novinama“ br. 83/13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o prijenosu podataka o radnom vremenu mobilnih radnika i o vođenju evidencije (»Narodne novine«, broj 43/2009).

Ovim Pravilnikom uređuje se način prijenosa podataka i način vođenja evidencije iz tahografa i kartica vozača u bazu podataka prijevoznika, čuvanje zapisnih listova i ispisa koje zapisuju kontrolni uređaji, zapisa koje sastavlja vozač te način vođenja evidencije o radnom vremenu mobilnih radnika te izgled i sadržaj obrasca za provjere na cesti.

U prilogu Vam radi lakše usporedbe, “stari“ Pravilnik o prijenosu podataka o radnom vremenu mobilnih radnika i o vođenju evidencije  (NN 43/09.).

Pravilnik 83/13

Stari pravilnik