Aktualni propisi

NOVI Zakon o prijevozu u cestovnom prometu

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, objavljen je 30. lipnja 2013.godine u "Narodnim novinama" br. 82/13, a stupa na snagu prvoga dana od dana objave u >Narodnim novinama<.

 

Navedenim Zakonom određuju se uvjeti i način obavljanja djelatnosti prijevoza putnika i tereta u unutarnjem cestovnom prometu, agencijske djelatnosti u cestovnom prometu, djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga, prijevoz za vlastite potrebe kao i nadležnosti tijela zaduženih za provođenje i nadzor nad provedbom ovoga Zakona. Djelatnost prijevoza putnika i tereta i prijevoz za vlastite potrebe u međunarodnom cestovnom prometu obavlja se u skladu s propisima Europske unije, ovim Zakonom i drugim propisima, kojima je uređeno ovo područje te međunarodnim ugovorima koje je sklopila Republika Hrvatska.

 

U prilogu Vam radi lakše usporedbe, dostavljam "interno pročišćenu " verziju "starog" Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 178/04., 48/05., 111/06., 63/08., 124/09., 91/10. i 112/10.).

NOVI Zakon

Pročišćeni Zakon