Aktualni propisi

Izmjene Zakona o poticanju zapošljavanja

Zakonom o poticanju zapošljavanja (NN 57/12) regulirani su poticaji:

  • za zapošljavanje na ugovor o radu uz oslobađanje plaćanja doprinosa «na» plaću,
  • za stručno osposobljavanje radnika uz naknadu države radniku od 1.600,00 kn i
  • sezonsko zapošljavanje u poljoprivredi.

Izmjenom Zakona, koja je objavljena u NN 120/12, a koja je stupila na snagu 8.11.2012., malo su izmijenjeni kriteriji za korištenje tih olakšica na način da se može obuhvatiti veći broj osoba – korisnika olakšica. Najvažnije izmjene su:

  • definicija nezaposlene osobe bez radnog iskustva u struci – uvjet prijave na Zavodu smanjen sa 90 na 30 dana, nije ograničeno koliko ima staža ukupno, ali ne smije imati više od godine dana staža u zvanju za koje se obrazovala;
  • poticaj sezonskog zapošljavanja u poljoprivredi obuhvatilo je sve vrste ribarstva, uzgoja ribe i školjkaša te prerade ribe i mrskih organizama, a proširen je i na još neke poslove u poljoprivredi;
  • fizičkoj osobi poljoprivredniku u obavljanju privremenih, povremenih i sezonskih poslova mogu pomagati članovi obitelji bez ugovora o sezonskom zapošljavanju u poljoprivredi;
  • poticaj stručnog osposobljavanje za rad u obrtničkim zanimanjima u vezanim obrtima produžava se sa 24 na 36 mjeseci.