Aktualni propisi

Obračun plaće i otpremnine – novosti

U NN 120/12 objavljen je novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine koji stupa je stupio na snagu 8.11.2012. godine.

Svi elementi obračuna isplaćene plaće i obračuna isplaćene otpremnine ostali su isti kao i u dosadašnjem Pravilniku, a izmjene se odnose na postupanje kod neisplate plaće i otpremnine u roku dospijeća ili djelomične isplate.

Obračun neisplaćene plaće sadrži sve podatke iz obračuna plaće, te dodatno:

  • umjesto podatka o datumu određenom za isplatu plaće treba upisati dan dospjelosti,
  • obračun treba imati potpis i pečat ovlaštene osobe poslodavca
  • primatelja, žiro-račun i poziv na broj odobrenja za doprinos za mirovinsko osiguranje za I. stup i za doprinos za mirovinsko osiguranje za II. stup,
  • primatelja, žiro-račun i poziv na broj odobrenja za predujam poreza i prireza porezu na dohodak uz iskazan osobni odbitak i stope,
  • primatelja, račun i poziv na broj odobrenja za druge obustave iz plaće.

Obračun neisplaćene otpremnine sadrži sve podatke iz obračuna otpremnine, te dodatno:

  • umjesto podatka o datumu određenom za isplatu treba upisati dan dospjelosti,
  • obračun treba imati potpis i pečat ovlaštene osobe poslodavca
  • primatelja, žiro-računu i poziv na broj odobrenja za doprinos za mirovinsko osiguranje za I. stup i za doprinos za mirovinsko osiguranje za II. stup,
  • primatelja, žiro-račun i poziv na broj odobrenja za predujam poreza i prireza porezu na dohodak uz iskazan osobni odbitak i stope.

Ako poslodavac na dan dospjelosti ne isplati plaću ili otpremninu u cijelosti nego samo djelomično, dužan je radniku uručiti dva obračuna, odnosno jedan za isplaćeni, a drugi za neisplaćeni dio, u propisanom sadržaju.