Aktualni propisi

OPĆI POREZNI ZAKON-USKLAĐIVANJE

U NN 136/12 objavljena je izmjena Zakona o Općem poreznom zakonu. Propisano je:

- obavezni sadržaj računa za gotovinski promet – identično kao u Zakonu o PDV-u:

  • broj i datum izdavanja,
  • ime (naziv), adresu i OIB poduzetnika isporučitelja,
  • naznaku mjesta isporuke (broj prodajnog mjesta, poslovni prostor, prodavaonica i sl.),
  • količina i uobičajeni trgovački naziv robe ili vrsta i količina usluge,
  • ukupni iznos naknade i poreza razvrstani po poreznoj stopi.

Ostali obvezni elementi računa propisani su Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom:

  • Vrijeme izdavanja računa (sat i minuta),
  • Oznaka opetatera (osobe) na naplatnom uređaju
  • Oznaka načina plaćanja – novčanice, kartica, ček, transakcijski račun, ostalo

te u slučaju gotovinskog plaćanja i

  • JIR (jednistveni identifikator računa) i ZKI (zaštitni kod izdavatelja) koji se generiraju pri fiskalizaciji.

-   Propisana je i obveza svih obveznika PDV-a,  kao i poreznih obveznika koji su razvrstani u srednje ili velike poduzetnike u smislu odredaba Zakona o računovodstvu, da porezne prijave i izvješća Poreznoj upravi dostavljaju elektroničkim putem (putem aplikacije e-porezna – osobno ili putem knjigovodstvenog servisa koji im vodi knjige).

-   Zakonom se također propisuje postupanje poreznog tijela vezano za predstečajnu nagodbu, kada je država vjerovnik.