Aktualni propisi

FISKALIZACIJA

FISKALIZACIJA

Porezna uprava je za potrebe provođenja Zakona o fiskalizaciji odabrala model u kojem će se koristiti digitalni certifikati. Fina je, za sada još uvijek jedini, evidentirani izdavatelj digitalnih certifikata (CA) pri Ministarstvu gospodarstva te je uloga Fine u provođenju ovog Zakona izdavati digitalne certifikate obveznicima Zakona.

Obveznici fiskalizacije trebaju radi provedbe fiskalizacije od Fine nabaviti produkcijski aplikativni digitalni certifikat. Postupak registracije odnosno izdavanja aplikativnih certifikata reguliran je zakonom, a provodi se u Registracijskim uredima Fine.

Certifikati Fine su usklađeni s X.509 v3 standardom i preporukom RFC 5280 koja regulira uporabu X.509 v3 certifikata na internetu. Aplikativni certifikati koje Fina izdaje za potrebe fiskalizacije su certifikati u soft obliku, usklađeni su s međunarodnim standardima i njihovo korištenje je moguće na raznim platformama što znači da nisu ograničeni ni na jednu specifičnu računalnu platformu.

Informatičke tvrtke koje će kod obveznika uspostavljati sustav fiskalizacije, za potrebe testiranja mogu od Fine zatražiti DEMO aplikativni certifikat. Izdavanje demo aplikativnog certifikata se ne naplaćuje.

Na ovim stranicama obveznici fiskalizacije i informatičke tvrtke koje će obveznicima uspostavljati sustav fiskalizacije mogu pronaći sve informacije koje su im potrebne za izdavanje i preuzimanje aplikativnih certifikata za potrebe fiskalizacije.

OBVEZNICI FISKALIZACIJE

Svi obveznici fiskalizacije dužni su radi provedbe fiskalizacije u prometu gotovinom nabaviti produkcijski aplikativni certifikat koji se u postupku fiskalizacije koristi za elektroničko potpisivanje elemenata računa te za identifikaciju obveznika fiskalizacije prilikom elektroničke razmjene podataka.

Informatička tvrtka koja će raditi uspostavu sustava fiskalizacije kod obveznika ne može u ime obveznika fiskalizacije nabaviti produkcijski aplikativni certifikat, odnosno, produkcijski aplikativni certifikat treba zatražiti obveznik fiskalizacije.

Kako nabaviti produkcijski aplikativni certifikat za fiskalizaciju?

Preduvjet za izdavanje produkcijskog aplikativnog certifikat za potrebe fiskalizacije je da obveznik fiskalizacije treba biti registriran u sustav PKI. Ako obveznik fiskalizacije već koristi neke od Fininih digitalnih certifikata znači da je registraciju u sustav PKI već obavio.

U tom slučaju obveznik fiskalizacije treba samo predati dokumentaciju potrebnu za izdavanje produkcijskog aplikativnog certifikata za fiskalizaciju.

Ako obveznik fiskalizacije do sada nije bio korisnik niti jednog od Fininih digitalnih certifikata, potrebno je izvršiti registraciju poslovnog subjekta predajom potrebne dokumentacije u neki od Registracijskih ureda Fine.

Registracija poslovnog subjekta (obveznika fiskalizacije) u sustav PKI

Postupak registracije odnosno izdavanja aplikativnih certifikata reguliran je zakonom, a provodi se u Registracijskim uredima Fine predajom propisane dokumentacije.

Za registraciju poslovnog subjekta potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:

  • Rješenje o upisu u nadležni registar (tijelo koje ga je osnovalo),
  • Obavijest državnog zavoda za statistiku o razvrstanju prema NKD-u i matičnom broju,
  • presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta.

Moguće je predati presliku navedene dokumentacije.

Postupak izdavanja produkcijskog aplikativnog certifikata

Za izdavanje produkcijskog aplikativnog certifikata potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:

  • Zahtjev za izdavanje aplikativnog certifikata za potrebe fiskalizacije - 1 primjerak,
  • Ugovor o obavljanju usluga certificiranja - 2 primjerka,
  • Presliku osobne iskaznice osobe koja će biti skrbnik certifikata.

Svu potrebnu dokumentaciju možete predati u najbliži Registracijski ured Fine.

Produkcijski aplikativni certifikati izdaju se na razdoblje od 5 godina, nakon čega je certifikat potrebno obnoviti.


Produkcijske aplikativne certifikate Fina će započeti izdavati po usvajanju Zakona.

Napomena: Uskoro će za obveznike fiskalizacije biti omogućena unaprijeđena verzija načina predaje dokumentacije koja podrazumijeva elektroničke obrasce odnosno elektroničku predaju dokumentacije za izdavanje aplikativnog certifikata.