Aktualni propisi

Usklađivanje ugostiteljskih objekata

Izvor: Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti NN 138/06, 152/08, 43/09 i 88/10

 

Ugostitelji koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost na dan 16.08.2007.godine, dužni su se uskladiti  sa odredbama pravilnika o MTU, u roku od pet godina od njegovog donošenja, odnosno do 16.08.2012.godine

1. ugostiteljski objekti (koji se ne kategoriziraju)

Pravilnikom  o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "restorani", "barovi", "catering objekti" i "objekti jednostavnih usluga" NN 82/07 i  82/09, kao podzakonskim aktom navedeno je da  ugostitelji koji posluju u vrstama:

1) restoran brze prehrane, objekt brze prehrane tip I i objekt brze prehrane tip II

nastavljaju poslovati kao vrsta objekt brze prehrane, bez obveze ugostitelja ishođenja novog rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta za tu vrstu.

2) slastičarnica tip I, slastičarnica tip II i slastičarnica tip III nastavljaju poslovati kao vrsta slastičarnica bez obveze ugostitelja ishođenja novog rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta za tu vrstu.

Ostali ugostitelji moraju provjeriti odredbe pravilnika i provjeriti da li odgovaraju njihovim uvjetima, odnosno po potrebi usuglasiti se sa odredbama pravilnika.

2. Hoteli – imaju poseban status i podliježu Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli  NN 88/07, 58/08 i 62/09 

3. Kampovi podliježu Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine "kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj"  NN 75/08 i 45/09, a dužni su ishoditi rješenje o kategorizaciji u roku od 4 godine od dana stupanja na snagu pravilnika odnosno 08.07.2012.godine

4.Fizičke osobe koje pružaju usluge u domaćinstvu i seljačka domaćinstva imala su rok od 5 godina od stupanja na snagu zakona odnosno do 16.12.2011.godine.

Ugostitelju koji ne uskladi svoje poslovanje sukladno gornjim datumima Ministarstvo,  odnosno nadležni ured rješenjem će zabraniti obavljanje ugostiteljske djelatnosti i utvrditi prestanak važenja izdanog rješenja o obavljanju ugostiteljske djelatnosti.