Aktualni propisi

Upute za efikasnije provođenje Zakona o zabrani isprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti

Obavještavaju se članovi Udruženja da se mogu aktivno uključiti u provođenje Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djalatnosti (NN 61/11).

U ured stručne službe (tel.: 856-509, fax.: 854-933 ili e-mail: uo.labin@hok.hr) moguće je dostaviti informaciju o osobama za koje imate saznanja da obavljaju neregistriranu djelatnost u smislu tog Zakona. U obavijesti je potrebno navesti ime i prezime fizičke osobe ili naziv pravne osobe, adresu sjedišta i djelatnost za koju se smatra da se obavlja neregistrirano.

Poštujući načelo diskrecije, a u cilju izbjegavanja moguće greške i proizvoljnosti, zaprimljene obavijesti proslijeđuju se potom Područnoj komori koja će iste uputiti na daljnje postupanje.

Prijava