Aktualni propisi

Ugostiteljstvo – hrvatska autohtona kuhinja

Pravilnikom o utvrđivanju posebnog standarda – hrvatska autohtona kuhinja (NN 60/11) omogućeno je ugostiteljskim objektima čija je ponuda uglavnom sastavljena od autohtonih hrvatskih jela, da za svoj objekt ishoduju oznaku posebnog standarda «Hrvatska autohtona kuhinja».

Poseban standard mogu zatražiti slijedeće vrste ugostiteljskih objekata: restoran, gostionica, kavana, krčma, konoba, klet, hotel baština (heritage), hotel i aparthotel.

Pravo na utvrđivanje posebnog standarda hrvatske autohtone kuhinje imaju oni objekti koji u jelovniku imaju najmanje 70% jela svoje ponude s Popisa jela gastronomske baštine. Popis je sastavni dio Pravilnika.

Da bi ishodio utvrđivanje posebnog standarda, ugostitelj treba dobiti od posebnog Povjerenstva mišljenje da jelovnik sadrži 70% jela s Popisa jela gastronomske baštine. Iznimno, u tih 70% ubrojiti će se i autohtona hrvatska jela koja nisu na Popisu, ako Povjerenstvo da pozitivno mišljenje da se radi o autohtonom hrvatskom jelu. Zahtjev Povjerenstvu predaje se putem Hrvatske obrtničke komore. Nakon toga predaje se zahtjev Uredu državne uprave – Službi za gospodarstvo (hoteli Ministarstvu) za utvrđivanje standarda, uz prilaganje pozitivnog mišljenja Povjerenstva.

Po dobivanju rješenja o utvrđivanju posebnog standarda, ugostiteljski objekt označava se standardiziranom pločom s oznakom «Hrvatska autohtona kuhinja» kako bi se na jednostavan i uočljiv način deklarirao kao objekt sa ponudom autohtonih hrvatskih jela. Isto tako, u jelovniku se može, pored imena jela koja se nalaze na Popisu, ili su dobili mišljenje Povjerenstva da pripada hrvatskoj autohtonoj kuhinji, staviti umanjena oznaka hrvatske autohtone kuhinje. Izgled ploče i oznake propisani su Pravilnik.

Pravilnik