Aktualni propisi

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN 85/08) – stupio na snagu 01.01.2009.

Rodiljni dopust je dopust od 28 (eventualno 45) dana prije očekivanog poroda do 6 mjeseci života djeteta. Obvezni rodiljni dopust do 42. dana poslije poroda može koristiti samo majka, a nakon toga, ako se roditelji tako sporazumiju, može koristiti otac.

 

Nakon isteka rodiljnog dopusta, roditelji imaju pravo na roditeljski dopust.

Roditeljski dopust:

  • traje: 6 mjeseci za prvo i drugo rođeno dijete, odnosno 30 mjeseci za rođene blizance, treće i svako slijedeće dijete.
  • Roditeljski dopust je pravo oba zaposlena roditelja, kojeg u pravilu koriste u jednakom trajanju od 3 ili 15 mjeseci, a mogu ga koristiti pojedinačno (svaki po vlastitom izboru odredi vrijeme i trajanje svog dijela roditeljskog dopusta), obostrano istodobno (u isto vrijeme i u istom trajanju) ili naizmjenično (najprije jedan, zatim drugi), osim ako se oni ne sporazume da ga koristi samo jedan od roditelja.
  • Roditeljski dopust ne mora se iskoristiti kontinuirano, već se može koristiti i s prekidima (u dijelovima) ali najkasnije do 8. godine života djeteta.
  • Ako roditelj koristi roditeljski dopust u dijelovima, može ga koristiti najviše dva puta godišnje, svaki put u trajanju od najmanje 30 dana.
  • Ako djetetov otac koristi pravo na roditeljski dopust u trajanju od najmanje 3 mjeseca, roditeljski dopust produžuje se za dva mjeseca.

 

Umjesto rodiljnog dopusta (nakon isteka obveznog dijela) roditelj može koristiti pravo na rad s polovicom punoga radnog vremena. Nakon 6. mjeseca života djeteta to pravo se može koristiti još onoliko koliko je korišteno do 6. mjeseca života djeteta, ali najduže do 9 mjeseci života djeteta.

Prvo na rad s polovicom punoga radnog vremena može se koristiti i umjesto roditeljskog dopusta, i to u dvostrukom trajanju neiskorištenog roditeljskog dopusta.

Nakon što je iskorišteno pravo na rodiljni i roditeljski dopust, ili prvo na rad s pola radnog vremena, jedan od roditelja ima pravo ne raditi do navršene 3. godine života djeteta, za koje vrijeme mu prava i obveze iz radnog odnosa miruju. Poslodavac je jedan primjerak odluke o mirovanju radnog odnosa do treće godine djetetova života dužan dostaviti Zavodu za zdravstveno osiguranje radi evidencije korištenja tog prava, uz propisanu tiskanicu obavijesti o korištenju tog prava, u roku od 15 dana od početka njegovog korištenja..

Zaposleni roditelj koji u tijeku korištenja nekog od navedenih prava namjerava mijenjati način korištenja tog prava, obavezan je najmanje 30 dana prije nastanka te promjene ili prije ponovnog uspostavljanja neiskorištenog pripadajućeg prava, pisano obavijestiti svog poslodavca o toj namjeri. Poslodavac je dužan izdati pisanu izjavu o svojoj suglasnosti s iskazanom namjerom, s mogućnošću neprihvaćanja te namjere za razdoblje od najviše 30 dana ako ima opravdanih razloga (npr. organizacija rada, zamjena za odsutnog radnika…). Ovu izjavu poslodavca roditelj predaje HZZO-u uz zahtjev.