Aktualni propisi

Povlastice za ribarstvo – izmjene

U NN 123/11 objavljena je izmjena Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i o izdanim povlasticama. Izmjenama je propisano:

Izuzetak od načelne zabrane prijenosa alata i upisa većeg plovila izraženo u GT ili veće snage motora od postojeće:

  • odobriti će se prijenos prava, odnosno upis prava u povlasticu za plovila na kojima je izvršena promjena motora i povećanje GT-a do 2.11.2011.
  • odobriti će se prijenos prava, odnosno upis prava u povlasticu za sva plovila na kojima je došlo do promjene GT-a i snage motora na temelju premjeravanja a da nije bilo zahvata na plovilu odnosno motoru, te upis veće snage postojećeg motora koji imaju upisanu reduciranu snagu motora u upisnom listu a radi upisa nominalne snage u registar ribarske flote.
  • U oba slučaja je za prijenos ili upis prava za brodove potrebno priložiti svjedodžbu o sposobnosti broda za plovidbu, izdanu od Hrvatskog registra brodova.

Izmjena roka za objavu natječaja za prijenos povlastice:

  • Ministarstvo će objaviti javne pozive (natječaje) o prijenosu povlastice dana 15.03., 15.6., 15.09. i 15.12. u godini, a između toga samo ukoliko se prije tih datuma prikupi najmanje deset ponuda za prijenos povlastice.

Rok za predaju zahtjeva za zamjenu stare povlastice:

Rok je i nadalje 31.12.2011., a na temelju tih zahtjeva Ministarstvo mora izdati nove povlastice do 01.09.2012. Prema dopisu iz Ministarstva to znači:

  • Temeljem starih povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru ovlaštenici tih povlastica će nakon 1. siječnja 2012. godine moći obavljati ribolov do 1. rujna 2012. pod uvjetom da je zahtjev za izdavanje nove povlastice predan u nadležnu područnu jedinicu najkasnije do 31. prosinca ove godine. Nakon 31. prosinca 2011. neće se zaprimati zahtjevi za zamjenu starih povlastica.
  • Isto se odnosi i na sva ostala prava i obveze vezane uz povlasticu za gospodarski ribolov (npr. plavi dizel, potpore i poticaji, izvještaji o ulovu i očevidnici, stavljanje ribe i drugih morskih organizama u prvu prodaju i dr.).
  • Sve stare povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru za koje njihovi vlasnici ne podnesu zahtjev za izdavanje nove povlastice do 31.12.2011. prestaju vrijediti i bit će izbrisane iz Registra o izdanim povlasticama po službenoj dužnosti što će biti razvidno u WEB aplikaciji Registar povlastica, a povlastice neće moći biti zamijenjene novima, ističu iz resornog ministarstva.

Izmjene pravilnika

Pravilnik