Aktualni propisi

Dobra poljoprivredna praksa

Novim Pravilnikom o dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima (NN 89/11) propisani su minimalni uvjeti upravljanja na poljoprivrednim gospodarstvima, odnosno obavezni postupci kojih se moraju pridržavati poljoprivredna gospodarstva koja su korisnici izravnih plaćanja u poljoprivredi. Kontrolu vrši Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a u slučaju neispunjavanja traženih uvjeta (propisanih u Dodatku I Pravilnika), izravna plaćanja (potpore) se umanjuju, ovisno o namjeri, opsegu, ozbiljnosti i trajanju ili ponavljanju neizvršavanja obveze.

Iznimno, za izravna plaćanja u 2011. godini tražiti će se ispunjavanje samo uvjeta pod brojem 1, 3 i 4.

Pravilnik