Aktualni propisi

Zakon o zabrani i sprečavanju obavljanja neregistriran djelatnosti

Na inicijativu Hrvatske obrtničke komore, a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, Hrvatski sabor 20. svibnja usvojio je Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistriranih djelatnosti.

Zakon zabranjuje obavljanje neregistrirane djelatnosti, posebice slučajeve kada pravna ili fizička osoba obavljaju djelatnosti za koje nisu registrirane i kada nemaju zakonom propisane akte o ispunjavanju uvjeta za obavljanje registriranih djelatnosti, kao i kada obavljaju djelatnost unatoč zabrani da je obavljaju.

Sudionikom u obavljanju neregistrirane djelatnosti smatra se i fizička i pravna osoba koja naručuje, posreduje ili objavljuje oglas u tisku, putem televizije, radija i drugih medija, ili na neki drugi način dostupan javnosti, u kojem traži ili nudi uslugu koja nije registrirana.

U prijedlogu Zakona predviđene su i iznimke koje se ne smatraju obavljanjem neregistrirane djelatnosti. Riječ je o obavljanju rada za vlastite potrebe, rodbinskoj pomoći, susjedskoj pomoći, obavljanju nužnog rada za sprečavanje nesreće ili otklanjanje posljedica nesreća i volontiranje, pod uvjetom da nema novčane naknade za tako obavljeni posao.