Aktualni propisi

Obračun plaće i otpremnine - izmjene pravilnika

Novim Pravilnikom o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (NN 37/11), izvršene su određene izmjene u obveznim podacima obračuna plaće i otpremnine.

Obračun plaće (izmjene):

  • podatak o računu radnika i kod koje banke je otvoren upisuje se samo ako se plaća isplaćuje na račun,
  • više se ne iskazuje planirani redovni fond sati,
  • ostvareni sati prikazuju se po slijedećim stavkama: redovan rad, redovan rad nedjeljom, redovan dan blagdanom i neradnim danom, redovan rad noćni, prekovremeni rad, prekovremeni rad nedjeljom, prekovremeni rad blagdanom i neradnim danom, prekovremeni rad noćni, te eventualni druge stavke uvećanja satnice koje obvezuju poslodavca,
  • pored iznosa predujma poreza i prireza mora biti naveden iznos osobnog odbitka, te stope poreza i prireza,
  • u obračunu nije potrebno navoditi podatke (stavke) koje radnik nije u tom mjesecu ostvario,
  • više nije propisan obrazac obračuna plaće, pa poslodavac, odnosno programer računalnog programa za obračun plaće može kreirati svoj obrazac, pazeći na to da on ima mogućnost upisa i iskazivanja svih propisanih podataka koje je radnik ostvario,
  • ako plaća nije isplaćena na dan dospijeća, ili nije isplaćena u cijelosti, obračun plaće mora sadržavati potpis i pečat poslodavca.

Obračun otpremnine:

  • iako više nije propisan obrazac, podaci koji se obavezno iskazuju ostali su isti, pa se može koristiti dosadašnji OTP obrazac
  • ako otpremnina nije isplaćena na dan dospijeća (zadnji dan radnog odnosa) ili nije isplaćena u cijelosti, obračun otpremnine mora sadržavati potpis i pečat poslodavca.

I nadalje je potrebno osigurati dokaz da je obračun plaće i otpremnine uručen radniku (npr. potpisom na primjerku za poslodavca ili na posebnom popisu potvrde primitka).

Rok čuvanja obračuna plaće i otpremnine skraćen je sa prijašnjeg trajnog na 4 godine, odnosno ukoliko je pokrenut spor – do okončanja toga spora.

Pravilnik se počinje primjenjivati od 01.05.2011. godine.

Primjer obračuna plaće