Aktualni propisi

Pravilnik o ostvarivanju prava na potporu osiguranja od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi

Donesen je Pravilnik o ostvarivanju prava na potporu osiguranja od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 12/11., a stupio je na snagu 04.02.2011.

Ovim Pravilnikom propisuje se visina potpore, način i uvjeti za ostvarivanje prava na potporu osiguranja od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi.

Pravo na potporu mogu ostvariti pravne i fizičke osobe koje su poljoprivredna gospodarstva u smislu članka 3. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 149/09)., te koje su u svojstvu osiguranika za svoju poljoprivrednu proizvodnju osigurane policom osiguranja od šteta proizvodnji u poljoprivredi. Pravo na potporu ostvaruje se za biljnu i stočarsku poljoprivrednu proizvodnju, a predmet osiguranja je vrsta usjeva, sadnog materijala, višegodišnjeg nasada i vrsta životinje.

Potpora osiguranju proizvodnje se ostvaruje nakon cjelovite isplate ugovorene ukupne premije osiguranja po pojedinoj polici osiguranja, odnosno plaćene premije po skupnoj polici osiguranja i iznosi 25% troška zaračunate ukupne premije osiguranja, odnosno premije po skupnoj polici osiguranja, bez obzira na osigurani rizik za koji je sklopljena polica osiguranja.

Za ostvarivanje potpore, potrebno je podnijeti Zahtjev za potporu. Zahtjev se podnosi Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju putem onog Regionalnog ureda, u kojem je poljoprivrednik upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Zahtjev se podnosi do 15. 4. tekuće godine za proteklu godinu na Obrascu br.1., koji se nalazi u prilogu Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ostvarivanju prava na potporu osiguranja od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi (»Narodne novine« br. 41/10).