Aktualni propisi

Novi propisi o morskom ribarstvu

U Narodnim novinama br. 31/11 od 16.03.2011. objavljen je Pravilnik o suradnji Obalne straže s tijelima nadležnim za morsko ribarstvo.

Ovlaštene osobe Obalne straže obavljaju inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o morskom ribarstvu i propisa donesenih na temelju njega na području Zaštićenog ekološkog-ribolovnog pojasa, ali mogu obavljati inspekcijski nadzor i u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru RH, ako postoji osnovana sumnja u kršenju odredbi Zakona o morskom ribarstvu, a inspektori i ovlaštene osobe ministarstva nadležnog za morsko ribarstvo nisu nazočni ili nisu u mogućnosti intervenirati.

Pravilnik