Aktualni propisi

Upisnik trgovaca voćem i povrćem

Nastavno na određivanje tržišnih standarda za voće i povrće, donijet je Pravilnik o upisu u Upisnik trgovaca voćem i povrćem u koji su se dužni upisati svi trgovci koji stavljaju na tržište svježe voće i povrće a za koje je propisan tržni standard. Pri tome se trgovcem smatraju sve pravne i fizičke osobe koje posjeduju voće i povrće s ciljem njihovog izlaganja i stavljanja na tržište, uključujući i OPG (osim prijevoznika).

Prijava se podnosi Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja na propisanom obrascu Zahtjeva za upis kojem se prilaže dokaz o upisu u Obrtni registar. Postojeći trgovci i proizvođači moraju se upisati u Upisnik do 31.12.2010. godine. Svaku promjenu upisanih podataka treba prijaviti u Upisnik u roku od 8 dana od nastanka promjene.

Nakon ulaska Hrvatske u EU, trgovci upisani u Upisnik, ako zadovoljavaju i dodatne uvjete, moći će dobiti ovlaštenje za kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržnim standardima. Dodatni uvjeti su:

  • da su razvrstani u najnižu kategoriju rizika
  • da imaju stručno osoblje koje je prošlo odobrenu obuku
  • da imaju odgovarajuću opremu za pripremu i pakiranje voća i povrća
  • da se obvežu kontrolirati usklađenost voća i povrća koje otpremaju i voditi evidenciju o kontrolama.

 

Pravilnik o upisu u Upisnik trgovaca voćem i povrćem NN 91/10