Aktualni propisi

Zaštita od neionizirajućeg zračenja – laseri, solariji, i sl.

Novim zakonom o zaštiti od neionizirajućeg zračenja (NN 91/10), kojim se zamjenjuje raniji donijet 1999.g., postrožene su mjere predostrožnosti i zaštite u radu sa izvorima neionizirajućeg zračenja (laseri, solariji, i sl.).Prema novom zakonu, obveze poslovnog subjekta koji posjeduje neki od izvora neionizirajućeg zračenja su:

  • ishodovanje dozvole za upotrebu i/ili promet, koje daje ministarstvo zdravstva, na temelju zahtjeva i priloženog mišljenja ovlaštene pravne osobe da poslovni subjekt ispunjava propisane uvjete,
  • rukovatelji tim uređajima moraju imati posebno stručno obrazovanje za sigurnu uporabu izvora neionizirajućeg zračenja i primjenu mjera zaštite, te ga moraju periodično obnavljati,
  • rukovatelji podliježu preventivnom i periodičnom zdravstvenom pregledu kod specijaliste medicine rada,
  • rukovateljima se moraju osigurati potrebna zaštitna sredstva,
  • provjera ispravnosti zaštitnih sredstava od strane ovlaštene pravne osobe,
  • mjerenje razine neionizirajućeg zračenja u propisanim rokovima,
  • voditi očevidnike o provedenim mjerama zaštite.

 

Pravne i fizičke osobe koje upotrebljavaju ili stavljaju u promet izvore neionizirajućeg zračenja obvezne su se uskladiti s odredbama ovoga Zakona u roku od godine dana (do 31.07.2011.). U istom roku ministar će donijeti provedbene pravilnike kojima će sve navedene obveze biti detaljnije razrađene i propisane.