Aktualni propisi

Popratni pravilnici Zakona o radu

Ministar rada i gospodarstva donio je nekoliko pravilnika koji razrađuju novi Zakon o radu (NN 149/09), u dijelu koji se odnosi na:

 • zapošljavanje maloljetnika
 • obvezne zdravstvene preglede
 • registraciju ugovora ribara i pomoraca.

Sadržajno, novi pravilnici su gotovo identični dosadašnjim pravilnicima, no dobro je podsjetiti se na njihove odredbe.

 

Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik (NN 62/10)

 

Maloljetnika se ne smije zaposliti na:

 • poslovima propisanim Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (upravljanje samohodnim i mehaniziranim strojevima, dizalicama, rad sa lakozapaljivim i eksplozivnim tvarima, ronilac, rad sa teškim fizičkim naprezanjima, rad koji uključuje rad na visini preko 3m, ako je pretežni dio dana izložen fizikalnim i kemijskim štetnostima….)
 • poslovima na kojima se priznaje beneficirani staž prema Zakonu o stažu osiguranja s povećanim trajanjem
 • poslovima koji su objektivno iznad njegovih fizičkih ili psiholoških sposobnosti; koji uključuju štetno izlaganje agensima koji su otrovni, kancerogeni, koji uzrokuju nasljedna genetska oštećenja ili štete nerođenom djetetu, ili koji na bilo koji način dugotrajno utječu na ljudsko zdravlje; koji obuhvaćaju štetno izlaganje zračenju; koji obuhvaćaju opasnost od ozljeda na radu (nesretnih slučajeva) za koje se može pretpostaviti da ih maloljetnik ne može prepoznati ili izbjeći uslijed njegove nedostatne pozornosti na sigurnost, ili nedostatka iskustva ili obuke; kod kojih postoji opasnost za život zbog izloženosti ekstremnoj hladnoći ili toplini; kod kojih postoji opasnost od buke ili vibracija.
 • Radi zaštite ćudoređa, maloljetnika se ne smije zaposliti na poslovima u kockarnicama, salonima za igre na sreću, disko klubovima, noćnim barovima, noćnim klubovima i sličnim poslovima koji potencijalno mogu ugroziti ćudoređe maloljetnika.

Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i o aktivnostima u kojima smije sudjelovati (NN 62/10)

 

Maloljetnik može, osim na poslovima na kojima se ne smije zaposliti, raditi na drugim poslovima samo nakon prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje tih poslova, kod nadležnog liječnika medicine rada, za što mu poslodavac daje uputnicu za pregled na obrascu MA-1. Pregled treba ponoviti u roku kojeg odredi liječnik medicine rada u svjedodžbi, a najkasnije za godinu dana.

 

Pravilnik o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/10)

 

Poslovi na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti kod liječnika medicine rada su poslovi:

 • propisani Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (upravljanje samohodnim i mehaniziranim strojevima, dizalicama, rad sa lakozapaljivim i eksplozivnim tvarima, ronilac, rad sa teškim fizičkim naprezanjima, rad koji uključuje rad na visini preko 3m, ako je pretežni dio dana izložen fizikalnim i kemijskim štetnostima….)
 • na kojima prema drugim zakonima, propisima i kolektivnim ugovorima radnici mogu raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti
 • poslovima na kojima se priznaje beneficirani staž prema Zakonu o stažu osiguranja s povećanim trajanjem

Poslodavac upućuje radnika na pregled uputnicom na obrascu RA-1, i to prije početka rada, te u rokovima za kontrolni pregled koje liječnik upiše na uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

 

Pravilnik o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima (NN 70/10)

 

I nadalje ostaje obveza da se ugovor o radu sa pomorcima i radnicima na ribarskim plovilima mora registrirati u Uredu državne uprave u Istarskoj županiji nadležnom za poslove rada (u Splitskoj ulici 14). Ugovor se podnosi u 3 primjerka (za poslodavca, radnika i Ured). Ugovor o radu, pored obveznih podataka koje sadrže i drugi ugovori o radu, mora dodatno sadržavati:

 • za poslodavca: puni naziv i sjedište
 • za radnika: ime i prezime, OIB, datum rođenja i prebivalište
 • naziv broda
 • područje plovidbe
 • uglavak da je radnik upoznat i da je prihvatio prava i obveze koje proistječu iz ugovora.