Aktualni propisi

Obvezne evidencije o radnicima

Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 66/10) propisan je sadržaj evidencije svih radnika koji su zaposleni kod poslodavca ili su na praksi ili rade putem studentskog ili učeničkog servisa, te evidencije o radnom vremenu radnika.

 

Evidencija o radnicima koji su u radnom odnosu kod poslodavca sadržava niz podataka o radnicima koje poslodavac uredno vodi od dana početka rada radnika do prestanka rada, te je mora čuvati trajno. Podatke je dužan pribaviti iz vjerodostojne dokumentacije koju mu je radnik obavezan dostaviti. Osim podataka navedenih u članku 3. Pravilnika, poslodavac je dužan voditi i druge podatke o kojima ovisi ostvarenje prava iz radnog odnosa (trudnoća, majčinstvo, broj djece, invalidnost i sl.). Evidencija se može voditi u papirnatom obliku ili elektronski (na računalu). Iz Narodnih novina najavili su da će uskoro, za cca mjesec dana, u prodaji biti nova Matična knjiga radnika, usklađena sa novim propisima. Za one koji žele evidenciju voditi elektronski može se poslužiti i predloškom u prilogu, koji sadrži sve tražene podatke. Nove stranice mogu se otvarati kopiranjem zadnje prazne stranice evidencije.

 

Poslodavac je dužan voditi posebnu evidenciju drugih osoba na radu, i to: učenika i studenata na praksi, na radu putem ovlaštenih učeničkih i studentskih servisa, osoba na stručnom osposobljavanju i radnika koje im je ustupila agencija. Ovu evidenciju poslodavac čuva najmanje 6 godina, a moći će se kupiti u Narodnim novinama ili voditi elektronski (predložak je u prilogu).

 

Evidencija o radnom vremenu radnika također sadrži niz obaveznih podataka važnih za točno utvrđivanje odrađenih sati i obračun plaće i naknade plaće. Mora se voditi dnevno, uredno i ažurno, a evidencija mora biti u poslovnom prostoru, odnosno na mjestu rada radnika. Evidenciju o radnom vremenu radnika može se voditi na papiru ili u elektroničkom obliku, moći će se kupiti u Narodnim novinama ili koristiti predložak u prilogu, ili se može izraditi vlastita evidencija sa obaveznim podacima navedenim u Pravilniku, a ista se može proširiti i sa podacima koje pojedinom poslodavcu trebaju za njegove potrebe pri obračunu plaće. Evidencija o radnom vremenu čuva se najmanje 6 godina.

 

Radnik ima pravo uvida u evidenciju o radnom vremenu, kao i u evidenciju o radnicima.

 

Pravilnik je stupio na snagu 01.06.2010., od kojeg datuma prestaju važiti stari propisi o evidencijama u oblasti rada, a koji datiraju još iz 1977. godine.