Aktualni propisi

Sezonski obrti - novi Pravilnik

Donesen je novi Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrti. Pravilnik je objavljen u NN 60/10, a stupio je na snagu 13.05.2010. (danom objave). Novim Pravilnikom izvršene su minimalne izmjene djelatnosti obuhvaćene mogućnošću sezonskog poslovanja, ali je popis djelatnosti usklađen sa NKD 2007. (novom klasifikacijom djelatnosti).