Aktualni propisi

Postupak dodjele potpore ribarskim zadrugama

U NN 63/10 objavljen je i Pravilnik o dodjeli potpore ribarskim zadrugama, kojim je propisan način raspisivanja natječaja za dodjelu potpore priznatim ribarskim zadrugama, svrhu i visinu iznosa potpora koje će se sufinancirati, te cijeli postupak provedbe natječaja.

 

Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava iz Državnog proračuna RH u cilju sufinanciranja osnivanja i djelovanja ribarskih zadruga. Korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu u trenutku podnošenja prijave.

 

Tijekom 2010. godine Ministarstvo može raspisati Natječaj za sljedeće mjere:

  • Mjera 1.: Kupnja zemljišta - do 1.000.000,00 kuna po korisniku, odnosno do 90% vrijednosti ulaganja;
  • Mjera 2.: Kupnja, izgradnja, dogradnja, adaptacija, modernizacija i opremanje objekata - do 1.000.000,00 kuna po korisniku, odnosno do 90% vrijednosti ulaganja;
  • Mjera 3.: Kupnja opreme, vozila-hladnjača i mehanizacije - do 600.000,00 kuna po korisniku, odnosno do 90% vrijednosti ulaganja;
  • Mjera 4.: Plaća upravitelja ribarske zadruge i plaća administrativne osobe zaposlene u ribarskoj zadruzi - do 96.000,00 kuna za plaću upravitelja ribarske zadruge i 48.000,00 kuna za plaću administrativne osobe zaposlene u ribarskoj zadruzi, odnosno do 100% vrijednosti ulaganja;
  • Mjera 5.: Marketing i izrada Poslovno-gospodarskog plana ribarske zadruge - do 25.000,00 kuna po korisniku, odnosno do 50% vrijednosti ulaganja;
  • Mjera 6.: Osnivanje i početak rada ribarske zadruge - do 20.000,00 kuna po korisniku, odnosno do 100% vrijednosti ulaganja.

Prijava se podnosi se na temelju Natječaja za pojedinu mjeru ili skupinu mjera. Natječaj se objavljuje u "Narodnim novinama" i na službenim web-stranicama Ministarstva (www.mps.hr).