Aktualni propisi

Nadzor i praćenje ribarskih plovila

Pravilnik o sustavu nadzora i praćenja ribarskih plovila i ribarstvenom monitoring centru objavljen je u NN 63/10 i stupio je na snagu 24.05.2010.g. U odnosu na dosadašnji Pravilnik nema puno razlika.

 

Sva ribarska plovila koja prelaze duljinu od 15 metara preko svega, moraju imati instaliran uređaj za praćenje do 31.12.2010.g. Izuzetak su plovila s već ugrađenim uređajem za praćenje prema ranijem Pravilniku, koji nastavno moraju imati instaliran ispravan uređaj od stupanja na snagu novog Pravilnika.

 

Uređaj mora vršiti prijenos podataka o poziciji plovila najmanje svakih 2 sata  (bilo je 15 minuta).