Aktualni propisi

Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru

U NN 63/10 objavljen je novi Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru, gotovo identičan prethodnom.

 

Izmijenjene su slijedeće odredbe:

 • U članku 19. izmijenjeni su termini zabrana korištenja mreža srdelare, iglicare i šabakuna, pa taj članak sada glasi:
  • Ribolov obalnim mrežama potegačama zabranjen je kako slijedi:
    1. potegačom oližnicom od 1. travnja do 31. listopada;
    2. potegačom srdelarom 15. prosinca do 15. siječnja, i jedan sat prije izlaska do jedan sat nakon zalaska sunca;
    3. potegačom iglicarom od 1. svibnja do 30. rujna;
    4. potegačom giraricom od 1. svibnja do 30. rujna;
    5. potegačom migavicom od 1. svibnja. do 30. rujna, i od zalaska do izlaska sunca;
    6. potegačom šabakunom od 15. travnja do 1. lipnja u cijelom ribolovnom moru.
 • U članku 23. kojim se regulira ribolov mrežama stajačicama, ponovo se navodi otok Bijelac, pa cijeli članak sada glasi:
   1. Ribolov mrežom menularom dozvoljen je samo u ribolovnim zonama A, B, E i F.
   2. Ribolov mrežom listaricom u ribolovnoj zoni G zabranjen je u akvatoriju unutar jedne (1) morske milje od obale kopna ili otoka.
   3. U ribolovnom području unutar pojasa od jedne (1) morske milje od otoka Bijelac, Sušac, Galijola, Palagruža, Jabuka i Brusnik, zabranjen je ribolov:
    • mrežom bukvarom čija je visina manja od 4 metra,
    • mrežom prosticom čija je visina manja od 4 metra,
    • mrežom psarom i
    • trostrukim mrežama stajaćicama.
 •  u članku 35. dodan je novi stavak 1. kojim se definira što znači pojam namjenskog korištenja alata. To je vezano za odredbu čl. 34. st.3. t. 1. Zakona o morskom ribarstvu («Zabranjeno je upotrebljavati ribolovni alat i/ili opremu protivno njihovoj namjeni») za čije nepoštivanje je propisana kazna za obrtnike u visini 10.000 – 150.000 kn. Članak 35.sada glasi:
   1. Pod namjenskim korištenjem ribolovnih alata smatra se ribolov u kojem udjel riba i drugih morskih organizama čiji ulov nije propisan za pojedini alat ne prelazi 30% ukupne mase ulova.

   2. Ribolov se mora prekinuti, te plovilo odnosno postavljeni alati moraju promijeniti područje ribolova prije nego nastave ribolov:
    • ukoliko je u pojedinačnom ulovu masa nedoraslih organizama i/ili organizama u lovostaju veća od 20 % i
    • ukoliko udjel vrsta riba i drugih morskih organizama čiji ulov nije propisan za pojedini ribolovni alat prelazi 30% ukupne mase ulova."

 

 Iz Pravilnika su brisane odredbe koje se odnose na ribolov tune, budući da je on reguliran posebnim Pravilnikom o ulovu, uzgoju i prometu tune (NN 60/10).