Aktualni propisi

Izmjenjena Naredba o zaštiti riba (lovostaji i pecature)

Nakon što je 15.05.2010. stupio na snagu novi Zakon o morskom ribarstvu, odmah je krenula objava i novih popratnih pravilnika.

 

Tako je u NN 63/10 objavljena nova Naredba o zaštiti riba i drugih morskih organizama. Promjene u odnosu na dosadašnju Naredbu:

  • pecatura za školjku kokoš, prnjavicu (Venus spp.) povećana je sa 2,5 na 5 cm,
  • ukinut je lovostaj za ribu šarag (Diplodus sargus).

 

Naredba je stupila na snagu  danom objave u Narodnim novinama – 24.05.2010.g.