Aktualni propisi

Organizacije proizvođača i zadruge u sektoru ribarstva

Pravilnikom o organizacijama proizvođača u sektoru ribarstva (objavljenom u NN 41/10) i Pravilnikom o ribarskim zadrugama (objavljenom u NN 48/10) propisani su detaljni uvjeti koje moraju ispunjavati udruge, zadruge, trgovačka društva, interesna udruženja i drugi oblici udruživanja proizvođača, da bi im se priznao status organizacije proizvođača u ribarstvu, odnosno ribarske zadruge. Prvenstveno, svojim programom i drugim aktima trebaju težiti dugoročno održivom obavljanje ribarstva, zaštiti resursa te poboljšanju uvjeta prodaje proizvoda njihovih članova. Pojam organizacija proizvođača u ribarstvu i priznatih ribarskih zadruga uveden je Zakonom o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu (NN 153/09), te ovi pravilnici čine razradu tih odredbi.