Aktualni propisi

Pravilnik o agrotehničkim mjerama

Pravilnik je objavljen u NN 43/10, a stupio na snagu 17.04.2010. godine.

 

Njime su na općenit način propisane agrotehničke mjere kojima su vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni poljoprivredno zemljište obrađivati ne umanjujući njegovu vrijednost. To su slijedeće mjere:

 1. Provođenje minimalne razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta, a posebno:
  • redovito obrađivanje i održavanje poljoprivrednog zemljišta sukladno određenoj biljnoj vrsti, odnosno katastarskoj kulturi poljoprivrednog zemljišta,
  • održavanje ili poboljšanje plodnosti tla,
  • održivo gospodarenje trajnim pašnjacima,
  • održavanje maslinika, voćnjaka i vinograda u dobrom stanju;
 2. Sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem;
 3. Suzbijanje biljnih bolesti i štetočina pravilnom primjenom sredstava za zaštitu bilja
 4. Korištenje i uništavanje biljnih ostataka sa zemljišta koje bi mogle biti uzrokom širenja biljnih bolesti ili štetočina
 5. Održavanje organske tvari u tlu – provođenjem minimalno trgodišnjeg plodoreda, što podrazumijeva izmjenu: strne žitarice – okopavine – industrijsko bilje ili trave ili djeteline ili njihove smjese. Trave, djeteline, djetelinsko-travne smjese, travno-djetelinske smjese su dio plodoreda i mogu na istoj površini ostati duže od tri godine. Podusjevi i međuusjevi se smatraju kao dio plodoreda. Kod planiranja održavanja razine organske tvari u tlu potrebno je unositi žetvene ostatke u tlu primjenom konvencionalne ili konzervacijske obrade tla i uravnoteženo gnojiti organskim gnojem.
 6. Održavanje povoljne strukture tla – primjereno stanju poljoprivrednog zemljišta. U uvjetima mokrog i vodom natopljenog zemljišta treba izbjegavati obradu i provoz mehanizacije preko poljoprivrednog zemljišta.
 7. Zaštita od erozije – održavanjem minimalne pokrovnosti tla. Tijekom vegetacijskog razdoblja, na područjima gdje je to potrebno, poljoprivredne površine moraju imati pokrov koji umanjuje eroziju tla. Tijekom zime u uvjetima kada se na oranicama ne nalaze usjevi, odnosno ukoliko nema pokrova primjenjuje se ograničena obrada tla.