Aktualni propisi

Ostvarivanje prava na potporu osiguranja od mogućih šteta u poljoprivredi

Donijet je novi Pravilnik o ostvarivanju prava na potporu osiguranja od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi (NN 41/10) koji je stupio na snagu 15.04.2010. godine.

 

Nositelj poljoprivrednog gospodarstva kao ugovaratelj police osiguranja kojom je svoju proizvodnju osigurao od šteta, može ostvariti potporu u visini 25% ukupne godišnje premije osiguranja (nakon što je ista u cijelosti plaćena), a maksimalno 500.000,00 kn.

 

Zahtjev se podnosi Regionalnom uredu Agencije za plaćanja od 01.01. do 15.04. za prethodnu godinu. Pravilnikom su određeni obavezni sadržaj police osiguranja te su detaljnije uređeni uvjeti i način predaje zahtjeva za ostvarivanje potpore.