Aktualni propisi

Sustav integrirane poljoprivredne proizvodnje

Dana 20.03.2010. stupio je na snagu novi Pravilnik o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda (NN 32/2010) kojim se uređuje sustav tzv. integrirane proizvodnje poljoprivrednih proizvoda, način i uvjeti upisa u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji, označavanje i stavljanje na tržište integriranih proizvoda te druga pitanja važna za provođenje ovoga sustava.

 

Integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda podrazumijeva uravnoteženu primjenu agrotehničkih mjera uz uvažavanje ekonomskih, ekoloških i toksikoloških čimbenika pri čemu se kod jednakog ekonomskog učinka prednost daje ekološki i toksikološki prihvatljivim mjerama.

 

Integrirana zaštita bilja je sustav zaštite bilja koji podrazumijeva primjenu bioloških, biotehničkih, kemijskih i fizikalnih mjera zaštite bilja, te ostalih agrotehničkih mjera pri čemu je uporaba kemijskih sredstava za zaštitu bilja ograničena na najnužniju mjeru potrebnu za održanje populacije štetnih organizama ispod razine gospodarske štete.

 

U integriranoj proizvodnji obavezna je primjena tehnoloških uputa (opisa agrotehničkih postupaka) koje izrađuje Ministarstvo poljoprivrede, i to za djelatnosti voćarstva, povrćarstva, vinogradarstva i ratarstva, te ih objavljuje na svojim web stranicama do 20.12. tekuće godine za iduću. Proizvođač mora uključiti u integriranu proizvodnju sve površine poljoprivrednog zemljišta na kojima uzgaja istu kulturu.

 

Poljoprivrednik koji se bavi integriranom poljoprivrednom proizvodnjom upisuje se u poseban Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji, kojeg vodi Ministarstvo. Poljoprivrednik je obavezan voditi propisanu  evidenciju (o provedenim mjerama zaštite bilja i gnojidbe) a svake godine do 31.01. Ministarstvu dostaviti obrazac izvješća sa podacima o površini, vrstama i količinama proizvoda iz integrirane proizvodnje.

 

Proizvodi iz integrirane proizvodnje označavaju se posebnom oznakom «integrirani proizvod».