Aktualni propisi

Izravna plaćanja u poljoprivredi – novi Pravilnik

Ministarstvo poljoprivrede donijelo je novi Pravilnik o izravnim plaćanjima u poljoprivredi (NN 33/2010), koji je stupio na snagu 17.03.2010.

 

Jedinstveni zahtjev za izravna plaćanja (obuhvaća zahtjev za biljnu proizvodnju i za stočarstvo) sastoje se od osnovnih i posebnih obrazaca. Osnovni obrasci zahtjeva podnose se svake godine Regionalnom uredu Agencije za plaćanja od 01.03. do 15.05.. Iznimno, za 2010. godinu zahtjev za stočarstvo se podnosi odvojeno putem Hrvatske poljoprivredne agencije, do 30.09.2010. Dodatni obrasci podnose se naknadno, u dodatnim rokovima, ovisno o vrsti poljoprivredne proizvodnje.

 

Agencija za plaćanja svake godine korisnicima izdaje predispis obrazaca za podnošenje zahtjeva i prateće dokumentacije sa uputama za korisnike. Predispis se preuzima u Regionalnim uredima Agencije. Za sve promjene upisanih podataka u Upisniku ili ARKOD evidenciji, korisnik treba zatražiti ispravak upisa, nakon čega mu se izdaju novi tiskani obrasci.

 

Za sada se obrasci popunjavaju ručno te dostavljaju Agenciji poštom ili osobno, a u izradi je AGRONET sustav kojim će se sve moći obavljati elektronski (uz dobivanje korisničkog imena i zaporke).

 

Pravilnikom su propisane i detaljnije odredbe o osnovnim i dodatnim uvjetima za ostvarivanje prava na izravna plaćanja – minimalno poticane količine, rokovi za predaju dodatnih obrazaca i sl., administrativna kontrola i kontrola na terenu, štete i sl.

 

Ukupna vrijednost izravnih plaćanja utvrđuje se na razini pojedine proizvodne godine sukladno sredstvima osiguranim u Državnom proračunu Ukupna omotnica). Ukoliko zbroj pojedinačnih prava korisnika na izravna plaćanja premaši tako utvrđena sredstva, ministar će, sukladno čl. 20. Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, umanjiti jedinične iznose svih izravnih plaćanja.