Aktualni propisi

Posebni uvjeti za mesnice, ribarnice i gospodarstva

Pravilnikom o posebnim uvjetima za objekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji se odobravaju pod posebnim uvjetima (NN 15/2010, stupio na snagu 9.02.2010.) utvrđeni su dodatni uvjeti koje moraju ispunjavati:

 • Mesnice – u kojima se u sklopu maloprodaje proizvodi mljeveno meso i mesni pripravci -  osim uvjeta propisanih Pravilnikom o higijeni hrane i Pravilnikom o higijeni hrane životinjskog podrijetla u Prilogu III. Odjeljku I. Poglavlju III. i V. te Odjeljku V., dodatni uvjet za proizvedeno meso i mesne pripravke je da mesnica njime u pravilu opskrbljuje krajnje potrošače (građane) a mogu se opskrbljivati i drugi subjekti u poslovanju s hranom (veleprodaja), ali do 25% od ukupne količine sirovine (mesa) koja je tijekom godine ušla u mesnicu.
 • Ribarnice – u kojima se u sklopu maloprodaje proizvodi pripremljene proizvode ribarstva - osim uvjeta propisanih Pravilnikom o higijeni hrane i Pravilnikom o higijeni hrane životinjskog podrijetla u Prilogu III. Odjeljku VII. Poglavlju V., VI., VIII. i IX. Te Poglavlju VII točki 3. i Odjeljku VIII. Poglavlju III Dijelu A,C i D te Poglavlju IV. i V., dodatni uvjet za pripremljene proizvode ribarstva je da ribarnica njime u pravilu opskrbljuje krajnje potrošače (građane) a mogu se opskrbljivati i drugi subjekti u poslovanju s hranom (veleprodaja), ali do 25% od ukupne količine sirovine (proizvoda ribarstva i živih školjkaša) koja je tijekom godine ušla u ribarnicu.
 • Objekti koji proizvode mliječne proizvode na gospodarstvu podrijetla - osim uvjeta propisanih Pravilnikom o higijeni hrane i Pravilnikom o higijeni hrane životinjskog podrijetla u Prilogu III. Odjeljku IX. Poglavlju I., ovi objekti moraju osigurati i slijedeće:
  • prostoriju ili odgovarajući prostor s opremom za prikupljanje/čuvanje mlijeka,
  • prostoriju za preradu mlijeka,
  • prostoriju za zrenje, fermentaciju, sušenje ili druge postupke koji zahtijevaju posebne mikroklimatske uvjete u proizvodnji,
  • prostor za uskladištenje materijala za pakiranje,
  • prostor za pakiranje,
  • odvojeno skladištenje upakiranih proizvoda,
  • odvojeno skladištenje opreme i sredstava za čišćenje, pranje i dezinfekciju,
  • odgovarajuću opremu za odvojeno prikupljanje i čuvanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi,
  • garderobni prostor te sanitarni čvor za osoblje.

 

Uvjeti za sirovinu (mlijeko):

Sirovo mlijeko mora potjecati od životinja iz vlastitog uzgoja. Sirovo mlijeko mora biti minimalno četiri puta godišnje u pravilnim razmacima tijekom proizvodnje pregledano u ovlaštenom laboratoriju na broj somatskih stanica i broj mikroorganizama u mililitru mlijeka, a nalazi moraju biti u skladu s kriterijima propisanim Pravilnikom.

 

Objekti koji proizvode tradicionalne mesne proizvode na gospodarstvu podrijetla - osim uvjeta propisanih Pravilnikom o higijeni hrane i Pravilnikom o higijeni hrane životinjskog podrijetla u Prilogu III. Odjeljku I. Poglavlju III. i VII., te Odjeljka VI., ovi objekti moraju osigurati i slijedeće:

 • rashladnu komoru ili hladnjak odgovarajuće veličine i kapaciteta za prijem, hlađenje i čuvanje mesa,
 • prostoriju za rasijecanje i preradu mesa u tradicionalne mesne proizvode, a u slučaju toplinske obrade posebnu prostoriju ili vremenski odvojen postupak,
 • prostoriju za dimljenje i/ili zrenje ili druge postupke koji zahtijevaju posebne mikroklimatske uvjete u proizvodnji,
 • odgovarajući prostor/prostoriju ili rashladnu komoru ili hladnjak za čuvanje gotovih proizvoda,
 • prostor ili ormar, a po potrebi i hladnjak za držanje začina i drugih dodataka i sredstava potrebnih u proizvodnji,
 • prostor ili ormar za čuvanje materijala za pakiranje te odvojeni prostor ili ormar za ambalažiranje,
 • odvojeno skladištenje pribora, opreme i sredstava za čišćenje, pranje i dezinfekciju,
 • odgovarajuću opremu za odvojeno prikupljanje i čuvanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi,
 • garderobni prostor te sanitarni čvor za osoblje.

 

Uvjeti za tradicionalne mesne proizvode:

Za proizvodnju tradicionalnih mesnih proizvoda dozvoljeno je koristiti sirovine odnosno proizvode dobivene isključivo od životinja:

 • uzgojenih na vlastitom gospodarstvu, ili
 • koje su najmanje tri mjeseca prije klanja bile u tovu na vlastitom gospodarstvu.

 

Klanje životinja iz vlastitog uzgoja ili tova za potrebe proizvodnje tradicionalnih mesnih proizvoda u svrhu stavljanja na tržište dozvoljeno je isključivo u odobrenim objektima za klanje.

 

Mliječni proizvodi i tradicionalni mesni proizvodi proizvedeni na gospodarstvu podrijetla mogu se stavljati na tržište neposredno na mjestu proizvodnje, na tržnicama, prodajnim izložbama, ugostiteljskim objektima i trgovinama koje navedene proizvode prodaju izravno krajnjem potrošaču.

 

Hrana proizvedena u objektima odobrenim pod posebnim uvjetima mora biti označena odobrenim brojem objekta odobrenog pod posebnim uvjetima, i to:

 • mljeveno meso i mesni pripravci, ako su upakirani u maloprodajnu ambalažu,
 • riba i pripremljeni proizvodi ribarstva, ako su upakirani u maloprodajnu ambalažu,
 • mliječni proizvodi,
 • tradicionalni mesni proizvodi.