Aktualni propisi

Prijava i odjava turista

Donijet je novi Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turističkoj zajednici (NN 113/09), koji je stupio na snagu s 01.01.2010. godine.

 

Obveznici prijave i odjave turista turističkoj zajednici su:

  • pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu;
  • pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (charter, crusing);
  • fizičke osobe koje pružaju uslugu smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu;
  • vlasnik kuće ili stana za odmor;
  • stanovnici turističke općine ili grada.

 

Novim Pravilnikom omogućeno je da se, osim prijave pomoću tiskanog obrasca, prijava i odjava turista vrši i elektroničkim načinom, prema korisničkom protokolu za koji upute daje nadležna turistička zajednica.

 

Tiskani način prijave vrši se kao i do sada, obrazac se ovjerava potpisom i pečatom, a propisan je i rok čuvanja obrazaca – najmanje dvije godine.

 

Kod elektroničkog načina prijavljivanja, prijava ne sadrži potpis i pečat, a prijave i odjave moraju se zaštitno pohraniti, odnosno sigurnosno kopirati na odgovarajući prijenosni medij i čuvati najmanje dvije godine. Zaštitno pohranjivanje ispravno zaprimljenih prijava i odjava, odnosno podataka obavlja se tjedno, mjesečno i godišnje i to na prenosivom magnetskom mediju, optičkom mediju, ili arhiviranjem ispisanih podataka. U slučaju arhiviranja ispisanih podataka, ovlaštena osoba ih mora ovjeriti pečatom i potpisom.