Aktualni propisi

Poljoprivrednici – ispunjavanje uvjeta višestruke sukladnosti

U NN 10/2010 objavljen je novi Pravilnik o uvjetima višestruke sukladnosti u poljoprivrednoj proizvodnji, koji je stupio na snagu dana 28.01.2010. godine.

 

Novim pravilnikom su u dodacima I. i II. propisani uvjeti koje će morati zadovoljavati poljoprivrednici kako bi mogli ostvarivati pravo na isplatu izravnih plaćanja u cijelosti.

 

Uvjeti višestruke sukladnosti su minimalni zahtjevi upravljanja na poljoprivrednim gospodarstvima, odnosno obvezni postupci kojih se moraju pridržavati poljoprivredna gospodarstva u obavljanju poljoprivredne djelatnosti, a vezani su uz:

  • zaštitu okoliša, zdravlje ljudi, životinja i bilja te dobrobit životinja
  • dobru poljoprivrednu i okolišnu praksu.

 

Propisane zahtjeve vezane uz poljoprivredno zemljište, poljoprivrednik mora ispunjavati na svim površinama poljoprivrednog zemljišta kojeg ima u posjedu. Kontrolu ispunjavanja uvjeta kod obveznika provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Kontrolu na terenu Agencija za plaćanja može i delegirati.

 

Rokovi:

  • Uvjeti iz Dodatka II postaju obveza u ostvarivanju prava na izravna plaćanja od 1.01. 2011. godine.
  • Uvjeti Dodatka I, Tablica 1.-8. postaju obveza u ostvarivanju prava na izravna plaćanja od 1.01.2012. godine.
  • Uvjeti Dodatka I, Tablica 9.-15. postaju obveza u ostvarivanju prava na izravna plaćanja od 1.01.2013. godine.
  • Uvjeti iz Dodatka I, Tablica 16.-18. postaju obveza u ostvarivanju prava na izravna plaćanja od 1.01.2014. godine.

 

Ukoliko poljoprivrednik neke od traženih zahtjeva ne bude ispunjavao, pripadajuća svota izravnih plaćanja umanjivati će se za propisani postotak.