Aktualni propisi

Uređenje tržišta poljoprivrednih proizvoda

Zakonom o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (NN 149/09) koji je stupio na snagu 23.12.2009., propisane su mjere i način uređenja tržišta u pojedinim sektorima poljoprivrednih proizvoda, uvjeti za njihovo aktiviranje, korisnici i sl.

 

Uređenje unutarnjeg tržišta obuhvaća tržišne intervencije te pravila koja se odnose na proizvodnju i uvjete stavljanja proizvoda na tržište.

 

Tržišne intervencije se provode:

  1. javnim intervencijama (mjere otkupa i prodaje u sektoru žitarica, goveđeg mesa i mlijeka i mliječnih proizvoda po interventnim cijenama),
  2. potporama privatnom skladištenju (naknada dijela troška skladištenja u sektoru šećera, maslinovog ulja, goveđeg, svinjskog, ovčjeg i kozjeg mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda, u slučaju ozbiljnih poremećaja na tržištu),
  3. posebnim interventnim mjerama (zbog sprečavanja širenja bolesti ili opasnosti za javno zdravlje ili zdravlje životinja u sektoru mesa, peradi i jaja),
  4. prilagodbom ponude zahtjevima tržišta (u sektoru živog bilja, goveđeg, svinjskog, ovčjeg i kozjeg mesa, jaja i mesa peradi te vina),
  5. sustavom proizvodnih ograničenja (u sektorima mlijeka i šećera),
  6. sustavom posebnih pomoći (u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda, maslinovog ulja i stolnih maslina, hmelja, voća i povrća, vina i pčelarstva, s time da se neke potpore mogu odobriti pojedincima a neke samo proizvođačkim organizacijama.

   

Aktiviranje mjera, te način i uvjete provedbe mjera propisuje Vlada, osim proizvodnih ograničenja koje propisuje ministar.

Za pojedine proizvode iz sektora voća i povrća mogu se propisati tržni standardi – to će se urediti posebnim pravilnikom.

 

Zakon definira proizvođačke i sektorske organizacije u pojedinim sektorima, koje mogu biti korisnici pojedinih mjera potpora za uređenje tržišta, ali one moraju biti priznate kao takve od Ministarstva, u skladu s posebnim pravilnicima (za sada je donijet samo Pravilnik o proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća - NN 4/10).

 

Mjere uređenja trgovine s drugim zemljama su uvozne i izvozne dozvole za određene proizvode, koje izdaje Agencija za plaćanja, te carinske kvote za uvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koje RH svake godine utvrđuje, sukladno međunarodnim sporazumima i izvozne kvote za šećer.

Temeljem ovog zakona, u roku od godine dana, donijeti će se provedbeni pravilnici.