Aktualni propisi

Izmjene Pravilnika o porezu na dohodak

Izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak (NN 146/09), prišlo se smanjenju dokumentacije koju porezni obveznici trebaju dostaviti uz godišnju poreznu prijavu kada koriste dio osobnog odbitka za stambene potrebe ili kao izdatak koriste plaćenu premiju za dopunsko zdravstveno osiguranje pri HZZO-u, na način da:

  • ukoliko HZZO dostavi Poreznoj upravi podatke o plaćenim premijama dopunskog osiguranja, a taj podatak učini dostupnim i osiguranicima do roka za predaju porezne prijave, ne treba prilagati potvrdu HZZO;
  • kod osobnog odbitka za kupnju ili izgradnju stambenog prostora koji se koristi kroz više godina, na temelju iste dokumentacije, ne treba ponovo dostavljati već ranije dostavljene: kupoprodajni ugovor, izjavu da će u prostor useliti ili dokaz da je već uselio u kupljeni prostor, izjavu da se radi o kupnji prvog stambenog prostora, ugovor o stambenom kreditu, odnosno kod izgradnje građevinsku dozvolu i ugovor s registriranim izvođačem;
  • kod osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora koji se koristi kroz više godina, na temelju iste dokumentacije, ne treba ponovo dostavljati već ranije dostavljene: dokaz o vlasništvu stambenog prostora, dokaz o prebivalištu u stambenom prostoru, izjavu da u tom stanu trajnu boravi i ugovor o stambenom kreditu;
  • kod osobnog odbitka po osnovi plaćene najamnine, ne treba ponovo dostavljati ugovor o najmu stana koji je ranije dostavljen Poreznoj upravi uz neku poreznu prijavu.

Iako se navedena dokumentacija ne treba ponovo dostaviti , na kraju porezne prijave, u popisu priloga treba i njih nabrojati, sa napomenom da su ranije dostavljeni i navesti za koje porezno razdoblje je prijava uz koju su dostavljeni.

 

Pravilnikom su utvrđeni i novi obrasci IP, ID-1 te Potvrda o isplaćenom primitku (za ugovore o djelu), u kojima se umjesto JMBG navodi OIB, te je predviđena i kolona za posebni porez na plaće (krizni porez).

IP obrazac za 2009. godinu mora biti predan na novom obrascu, s iskazanim obračunatim i uplaćenim posebnim porezom.